Drukuj

Rynek lokali mieszkalnych w Lublinie w roku 2007.

włącz . Opublikowano w Praktyka wyceny

Rynek lokali mieszkalnych w Lublinie w roku 2007 cechowała duża dynamika wzrostu cen. Wzrost cen wynosił prawie 37 %.

Zobacz wszystkie pozycje
Jeszcze w latach 2004-2005 ceny większości lokali mieszkaniową jednorodzinną nie przekraczały 3 600 zł/m2. W roku 2007 typowy przedział zmienności cen transakcyjnych lokali mieszkalnych wynosił 3 150-4 920 zł/m2, przy średniej 4 035 zł/m2. Na wykresie przedstawiono rozkład cen transakcyjnych lokali mieszkalnych w Lublinie w roku 2007.

Praktyka wyceny

Analiza wzrostu cen działek niezabudowanych w Jelitkowie i w dzielnicach sąsiednich w Gdańsku w latach 2006-2007

Analizie poddano rynek na działki przeznaczone na budownictwo wielorodzinne lub mieszkaniowo-usługowe zlokalizowane w Gdańsku Jelitkowie i dzielnicach sąsiednich lub podobnych. Tereny położone w tej części miasta są zabudowane zabudową mieszkaniową, przeważnie domami jednorodzinnymi, ale powstały tutaj również duże osiedla domów wielorodzinnych.

Najważniejszym walorem działek położonych w tej części miasta jest bliskie sąsiedztwo morza i plaży, drugim walorem jest stosunkowo nieduża odległość od centrum miasta. Te dwa atrybuty działek położonych w dzielnicach nadmorskich w okolicy Jelitkowa sprawiają, że są one bardzo atrakcyjne na rynku. W tych rejonach działki osiągają wysokie ceny ze względu na otoczenie i walory uzdrowiskowo-krajobrazowe.

Więcej…