Sprawy bieżące PIRM

Drukuj

Stanowisko PIRM w sprawie projektu zmian ustawy o gospodarce nieruchomościami

PIRM włącz . Opublikowano w Sprawy bieżące PIRM

Polska Izba Rzeczoznawstwa Majątkowego złożyła do Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa uwagi w zakresie projektu ustawy o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 9 czerwca 2016 r. zamieszczonego w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji.

Treść pisma przedstawiamy w załączniku.

Załączniki
Download this file (Stanowisko_PIRM_MIB.pdf)Stanowisko_PIRM_MIB.pdf[Stanowisko PIRM - zmiany ugn MIB]1425 kB
Drukuj

Stanowisko PIRM ws zmian ustawy o gospodarce nieruchomościami

Administrator włącz . Opublikowano w Sprawy bieżące PIRM

w dniu 26 marca 2015 roku do Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej został skierowany rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami.

Na podstawie art. 4 ust 1 ustawy o izbach gospodarczych (Dz. U. z 2009 roku Nr 84 poz. 710, ze zm.) w imieniu Polskiej Izby Rzeczoznawstwa Majątkowego zrzeszającej podmioty gospodarcze prowadzące działalność gospodarczą w zakresie rzeczoznawstwa majątkowego przedstawiam opinię Izby o skierowanym do Sejmu projekcie.

Załączniki
Download this file (Stanowisko_PIRM_UGN_waloryzacja.pdf)Stanowisko_PIRM_UGN_waloryzacja[ ]2637 kB
Drukuj

Pisma PIRM do banków dot. korzystania z usług rzeczoznawców majątkowych

Administrator włącz . Opublikowano w Sprawy bieżące PIRM

Dnia 25 lutego 2015 r. PIRM skierowała do głównych banków w Polsce pismo z prośbą o udzielenie informacji o zasadach korzystania przez nie z usług w zakresie wyceny wartości nieruchomości w celu zabezpieczenia na hipotece nieruchomości udzielonych lub udzielanych kredytów, w tym w szczególności, czy w bankach tych obowiązują wewnętrzne zasady korzystania z usług przedsiębiorstw prowadzących działalność w zakresie rzeczoznawstwa majątkowego i kryteria doboru samych rzeczoznawców majątkowych wykonujących wycenę w ramach tych przedsiębiorstw oraz czy istnieją procedury wyboru podmiotów świadczących takie usługi.

PIRM jest zainteresowana uzyskaniem informacji, czy w związku z zawartymi porozumieniami lub umowami z wybranymi przedsiębiorstwami występują ograniczenia w przyjmowaniu wycen sporządzonych na zlecenie potencjalnych kredytobiorców przez rzeczoznawców majątkowych działających w ramach innych podmiotów, a jeśli tak to na czym polegają i z czego wynikają te ograniczenia.

Pismo zostało wysłane do następujących banków:

Alior Bank Spółka Akcyjna, Bank BPH S.A., Bank Handlowy w Warszawie S.A., Bank Millenium Spółka, Akcyjna, Pekao Bank Hipoteczny S.A., Bank Pocztowy, Bank Zachodni WBK, BNP Paribas Bank, Euro Bank S.A., Getin Noble  Bank S.A., ING Bank Śląski, mBank Hipoteczny, Raiffeisen Polbank, Toyota Bank Polska, Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.

Załączniki
Download this file (Prośba_o_informacje.pdf)Prośba_o_informacje.pdf[ ]46 kB
Drukuj

Odpowiedź Głównego Geodety Kraju ws dostępu do informacji z zasobu aktów notarialnych

PIRM włącz . Opublikowano w Sprawy bieżące PIRM

W załączeniu przedstawiamy odpowiedź Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii na pismo PIRM w sprawie możliwości sporządzania przez rzeczoznawców majątkowych notatek, odpisów oraz zdjęć zbiorów aktów notarialnych oraz orzeczeń sądowych i decyzji administracyjnych będących podstawą wpisów w ewidencji gruntów i budynków.

W piśmie tym Główny Geodeta Kraju zwraca się z prośbą do PIRM o wskazanie powiatów, w których występują przypadki niewłaściwej interpretacji przepisów prawa.

Jest to korzystny wynik działań podjętych w tej sprawie przez różne organizacje zawodowe, indywidualnych rzeczoznawców majątkowych, a także przez Polską Izbę Rzeczoznawców Majątkowych.

Załączniki
Download this file (pismo_Główny_Urząd_Geodezji_i_Kartografii.pdf)pismo_GUGiK[ ]596 kB
Drukuj

Pismo do Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

PIRM włącz . Opublikowano w Sprawy bieżące PIRM

Polska Izba Rzeczoznawstwa Majątkowego od kilku miesięcy obserwuje niepokojące zjawiska utrudniania rzeczoznawcom majątkowym, przez niektóre Powiatowe Ośrodki Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, dostępu do danych i informacji zgromadzonych w materiałach państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Dotyczy to w szczególności odmawiania zgody na udostępnianie dokumentów do wglądu, w ramach którego rzeczoznawca majątkowy mógłby je fotografować, a nie tylko sporządzać z nich odręczne notatki.

Jako pretekst dla takich praktyk, Starostwa Powiatowe wykorzystują nowelizację z dnia 5 czerwca 2014 roku Ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne oraz Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 lipca 2014 roku w sprawie udostępniania materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wydawania licencji oraz wzoru Dokumentu Obliczenia Opłaty. TymczasemGłówny Geodeta Kraju w piśmie z dnia19 września 2014 roku, znak: IP.0133.8.2014, potwierdził prawo rzeczoznawców majątkowych do sporządzania notatek z części opisowej oraz graficznej materiałów, w tym także do fotografowania dokumentów.

W tej sytuacji Polska Izba Rzeczoznawstwa Majątkowego pismem z dnia 18 listopada 2014 roku zwróciła się do Sekretarza Stanu w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji Stanisława Huskowskiego z prośbą o interwencję.

Pełny tekst pisma poniżej. 

Załączniki
Download this file (Pismo_do_MAiC.pdf)Pismo do MAiC[ ]2013 kB

Praktyka wyceny

Wtórny rynek lokali mieszkalnych w Mieście Oświęcim

Wtórny rynek lokali mieszkalnych w Mieście Oświęcim

rok 2006 do I kwartał 2010 r.

Ceny lokali mieszkalnych na przestrzeni roku 2006 do I kwartału 2010, kształtowały się następująco:

image002 

Więcej…