Drukuj

I Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków PIRM

włącz . Opublikowano w Sprawy bieżące PIRM

W dniu 10 grudnia 2011 roku w Warszawie odbyło się I Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Polskiej Izby Rzeczoznawstwa Majątkowego.

W zgromadzeniu wzięli udział reprezentanci 53 podmiotów gospodarczych.

W wyniku głosowania Piotr Walczyk został wybrany na prezesa Polskiej Izby Rzeczoznawstwa Majątkowego.

Piotr Walczyk podziękował zebranym za wybór jego osoby na stanowisko prezesa PIRM. W swoim wystąpieniu przedstawił jaki kierunek powinna obrać Polska Izba Rzeczoznawstwa Majątkowego oraz ramowy program jej działania, podkreślając znaczenie Izby jako reprezentanta przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w zakresie rzeczoznawstwa majątkowego. Zaakcentował przy tym odmienne od stowarzyszeń rzeczoznawców majątkowych, ale komplementarne dla środowiska cele działania Polskiej Izby Rzeczoznawstwa Majątkowego. Wyraził pogląd, że działania izby powinny być dostosowane do tych celów. Izba działa w oparciu o ustawę o izbach gospodarczych i ma szersze możliwości działania niż stowarzyszenia, nie powinna zatem z nimi konkurować organizując na przykład ogólne szkolenia dla rzeczoznawców majątkowych, ale organizując praktyczne szkolenia dla przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie rzeczoznawstwa majątkowego, w tym szkolenia z prowadzenia negocjacji w biznesie, zakładania spółek partnerskich itp.

Izba powinna również uczestniczyć w tworzeniu przepisów prawa, które będą wywierać skutki finansowe dla podmiotów gospodarczych zajmujących się działalnością w zakresie rzeczoznawstwa i w tym aspekcie je recenzować.

Praktyka wyceny

Analiza rynku nieruchomości niezabudowanych we Wrocławiu w latach 2005 – 2007

W niniejszym opracowaniu zaprezentowano analizę rynku nieruchomości niezabudowanych na terenie miasta Wrocławia obejmującą okres 3 lat (2005 - 2007). Analiza została sporządzona na podstawie bazy danych o transakcjach, gromadzonych przez autora opracowania, w ramach profesjonalnie prowadzonej przez rzeczoznawców majątkowych Bazy Transakcji „WALOR”.

Wrocław w okresie ostatnich lat był dynamicznie rozwijającym się miastem. Przełożyło się to na dynamikę rynku nieruchomości we Wrocławiu. Boom inwestycyjno-budowlany objął wszystkie rodzaje rynku nieruchomości we Wrocławiu, najbardziej odczuwalny był jednak na rynku nieruchomości mieszkaniowych, a co się z tym wiąże, z rynkiem gruntów niezabudowanych wykorzystywanych na cele mieszkalne.

Obecnie Wrocław w zakresie rynku nieruchomości jest jednym z trzech najdroższych miast w Polsce, rywalizując o drugie miejsce z Krakowem.

Więcej…