Drukuj

Stanowisko PIRM w sprawie deregulacji

włącz . Opublikowano w Sprawy bieżące PIRM

Polska Izba Rzeczoznawstwa Majątkowego jako uczestnik w konsultacjach przedstawionego przez Ministerstwo Sprawiedliwości  w dniu 6 marca 2012 r. projektu ustawy o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów, przedstawia własne stanowisko w tym zakresie. 

Pobierz pismo

Praktyka wyceny

Rynek nieruchomości w Gdańsku


W okresie od kwietnia do końca czerwca dokonano badania  ofertowych cen mieszkań w poszczególnych dzielnicach Gdańska.
Badania cen wykonano zarówno dla rynku pierwotnego jak i wtórnego. W analizie dokonano podziału ofert z uwagi na powierzchnię mieszkań dzieląc je na  4 grupy wg opisu poniżej. Różna ilość występujących dzielnic w poszczególnych wykresach wynika stąd, że ilość ofert na rynku była różna, nie zawsze wystarczająca do założeń wstępnych.


Zobacz wszystkie pozycje
Więcej…