Drukuj

Projekt zmian ustawy o gospodarce nieruchomościami

włącz . Opublikowano w Sprawy bieżące PIRM

Sekretariat Porozumienia 9. Federacji zakończył procedurę uzgadniania projektu zmian do ustawy o gospodarce nieruchomościami. 

Projekt zmian został zaakceptowany przez 8 Federacji.

  • Poniżej lista Federacji, które zaaprobowały projekt:
  • Polska Federacja Rynku Nieruchomości,
  • Federacja - Porozumienie Polskiego Rynku Nieruchomości,
  • Polska Federacja Stowarzyszeń Zawodów Nieruchomościowych,
  • Polska Federacja Zarządców Nieruchomości,
  • Polska Konfederacja Rynku Nieruchomości,
  • Polska Federacja Organizacji Zarządców, Administratorów i Właścicieli Nieruchomości,
  • Federacja Gospodarki Nieruchomościami.
  • Polska Federacja Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych.

Przestawiony projekt zmian do ustawy nie uzyskał poparcia Polskiej Izby Rzeczoznawstwa Majątkowego.

Pobierz projekt zmian do ustawy o gospodarce nieruchomościami

Praktyka wyceny

Analiza wzrostu cen działek niezabudowanych w Jelitkowie i w dzielnicach sąsiednich w Gdańsku w latach 2006-2007

Analizie poddano rynek na działki przeznaczone na budownictwo wielorodzinne lub mieszkaniowo-usługowe zlokalizowane w Gdańsku Jelitkowie i dzielnicach sąsiednich lub podobnych. Tereny położone w tej części miasta są zabudowane zabudową mieszkaniową, przeważnie domami jednorodzinnymi, ale powstały tutaj również duże osiedla domów wielorodzinnych.

Najważniejszym walorem działek położonych w tej części miasta jest bliskie sąsiedztwo morza i plaży, drugim walorem jest stosunkowo nieduża odległość od centrum miasta. Te dwa atrybuty działek położonych w dzielnicach nadmorskich w okolicy Jelitkowa sprawiają, że są one bardzo atrakcyjne na rynku. W tych rejonach działki osiągają wysokie ceny ze względu na otoczenie i walory uzdrowiskowo-krajobrazowe.

Więcej…