Drukuj

Stanowisko PIRM dotyczące nowelizacji Rekomendacji J

włącz . Opublikowano w Sprawy bieżące PIRM

22 maja 2012 r. Komisja Nadzoru Finansowego ogłosiła rozpoczęcie publicznych konsultacji do przedłożonego przez nią projektu nowelizacji Rekomendacji J dot. zasad gromadzenia i przetwarzania danych o nieruchomościach.

Nawiązując do celu nowelizacji przedłożonego przez Komisję Nadzoru Finansowego, którym jest "usprawnienie procesu zarządzania ryzykiem związanym z przyjmowaniem zabezpieczeń hipotecznych ustanowionych na nieruchomościach poprzez wyznaczenie standardów tworzenia i korzystania z własnych i zewnętrznych baz danych o rynku nieruchomości, Polska Izba Rzeczoznawstwa Majątkowego przedłożyła w dniu 4 czerwca 2012 r. własne stanowisko w tej sprawie.

Dokumenty do pobrania:

Stanowisko PIRM ws nowelizacji Rekomendacji J

Opinia prawna

Szczegóły dotyczące nowelizacji na witrynie KNF : http://www.knf.gov.pl/aktualnosci/2012/rekomendacja_j.html

Praktyka wyceny

Wrocław staje się coraz droższym miastem

Wrocław staje się coraz droższym miastem. W latach 2004-2005 średnia cena domu jednorodzinnego kształtowała się na poziomie ok. 350-400 tys. zł. Obecnie jest ona dwukrotnie wyższa.

Zobacz wszystkie pozycje
Więcej…