Projekty realizowane przez MIiR

Drukuj

Relacja z konferencji w MTBiGM w sprawie zmian dot. nadawania uprawnień zawodowych

włącz . Opublikowano w Projekty realizowane przez MIiR

W dniu 30 października 2013 roku w siedzibie Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej odbyła się zorganizowana przez Ministerstwo druga już konferencja w celu omówienia propozycji zgłaszanych wobec projektów rozporządzeń, w całości poświęcona projektowi rozporządzenia w sprawie nadawania uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości.

W konferencji, ze strony ministerstwa wzięli udział: Dyrektor Departamentu Gospodarki Nieruchomościami Małgorzata Kutyła oraz wicedyrektor Departamentu Grzegorz Majcherczyk, a ze strony organizacji zgłaszających uwagi do projektów w ramach konsultacji społecznych przedstawiciele PIRM w osobach Prezesa Piotra Walczyka i Tomasza Kotrasińskiego, przedstawiciel Komitetu ds. Nieruchomości przy KIG Jan Łopato przedstawiciele Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych w osobach Prezydenta Krzysztofa Bratkowskiego,  Krzysztofa Gabrela i Henryka Jędrzejewskiego oraz przedstawiciele niektórych ze sfederowanych stowarzyszeń: Świętokrzyskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych, Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych w Bydgoszczy, Śląskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych oraz Polskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Wyceny Nieruchomości. Ponadto w konferencji uczestniczyli przedstawiciele Krajowego Stowarzyszenia Profesjonalistów Rynku Nieruchomości oraz RICS Polska. Państwową Komisję Kwalifikacyjną reprezentował prof. Ryszard Cymerman, a Komisję Odpowiedzialności Zawodowej Wacław Baranowski. W konferencji wziął także udział Rzecznika Praw Absolwenta Bartłomiej Banaszak.

Drukuj

Stanowisko PIRM w sprawie projektu rozporządzenia ws opłat za postępowanie kwalifikacyjne

włącz . Opublikowano w Projekty realizowane przez MIiR

w związku z przesłanym w ramach konsultacji społecznych, projektem rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskie w sprawie opłaty za postępowania kwalifikacyjne dla kandydatów na rzeczoznawców majątkowych oraz wysokości wynagrodzenia członków Państwowej Komisji Kwalifikacyjnej w zakresie szacowania nieruchomości, który ma zastąpić rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 czerwca 2010 roku w sprawie opłaty za postępowania kwalifikacyjne oraz wysokości wynagrodzenia członków Państwowej Komisji Kwalifikacyjnej (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 752), w celu przedstawienia stanowiska, Polska Izba Rzeczoznawstwa Majątkowego nie wnosi uwag oraz zastrzeżeń do projektowanego rozporządzenia.

Załączniki
Download this file (Stanowisko_PIRM_w_sprawie_opłat_skan.pdf)Stanowisko_PIRM_w_sprawie_opłat_skan.pdf[Stanowisko PIRM ws projektu rozporządzenia w sprawie opłat za postępowanie kwalifikacyjne]387 kB
Drukuj

Stanowisko PIRM w sprawie projektu rozporządzenia w sprawie nadawania uprawnień zawodowych

włącz . Opublikowano w Projekty realizowane przez MIiR

W związku z przesłanym w ramach konsultacji społecznych projektem rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie nadawania uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości przedstawiamy, w trybie art. 4 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku o izbach gospodarczych (tj. Dz. U. 2009 Nr 84 poz. 710, ze zmianami), stanowisko Polskiej Izby Rzeczoznawstwa Majątkowego w niniejszej sprawie.

Projekt ma zastąpić rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 lutego 2008 rokuw sprawie nadawania uprawnień i licencji zawodowych w dziedzinie gospodarowania nieruchomościami(Dz. U. z dnia 27 lutego 2008 roku, ze zmianami)w związku z koniecznością dostosowania upoważnień wynikających z art. 197 ustawy o gospodarce nieruchomościami do nowych uregulowań przyjętych w ustawie z dnia 13 czerwca 2013 roku o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów.

Załączniki
Download this file (StanowiskoPIRM_ws_rozp_nadawania_uprawnien.pdf)Stanowisko PIRM w sprawie projektu rozp. ws nadawania uprawnień zawod.[Stanowisko PIRM w sprawie projektu rozp. ws nadawania uprawnień zawod.]566 kB
Download this file (Uwagi_Piotr_Cegielski.pdf)Propozycja zmian autorstwa Piotra Cegielskiego[Propozycja zmian autorstwa Piotra Cegielskiego]306 kB
Drukuj

Odpowiedź na opinię PIRM nt. projektu rozporządzenia MI ws. doskonalenia kwalifikacji zawodowych przez rzeczoznawców majątkowych, pośredników w obrocie nieruchomościami oraz zarządców nieruchomości

PIRM włącz . Opublikowano w Projekty realizowane przez MIiR

Poniżej przedstawiamy Państwu odpowiedź na opinię PIRM na temat projektu rozporządzenia MI ws. doskonalenia kwalifikacji zawodowych przez rzeczoznawców majątkowych, pośredników w obrocie nieruchomościami oraz zarządców nieruchomości.

Pobierz treść odpowiedzi z Ministerstwa Infrastruktury

Praktyka wyceny

Rynek domów jednorodzinnych w Lublinie w roku 2007.

Rynek domów jednorodzinnych w Lublinie w roku 2007 cechowała duża dynamika wzrostu cen. Wzrost cen wynosił ponad 40%.

Zobacz wszystkie pozycje
Więcej…