Drukuj

Stanowisko PIRM w sprawie projektu rozporządzenia ws opłat za postępowanie kwalifikacyjne

włącz . Opublikowano w Projekty realizowane przez MIiR

w związku z przesłanym w ramach konsultacji społecznych, projektem rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskie w sprawie opłaty za postępowania kwalifikacyjne dla kandydatów na rzeczoznawców majątkowych oraz wysokości wynagrodzenia członków Państwowej Komisji Kwalifikacyjnej w zakresie szacowania nieruchomości, który ma zastąpić rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 czerwca 2010 roku w sprawie opłaty za postępowania kwalifikacyjne oraz wysokości wynagrodzenia członków Państwowej Komisji Kwalifikacyjnej (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 752), w celu przedstawienia stanowiska, Polska Izba Rzeczoznawstwa Majątkowego nie wnosi uwag oraz zastrzeżeń do projektowanego rozporządzenia.

 

Kształtowanie opłaty za postępowanie kwalifikacyjne organizowane i prowadzone przez ministerstwo leży w gestii Ministra w ramach delegacji ustawowej i jeżeli wynika z rzetelnej kalkulacji ponoszonych rzeczywistych kosztów mieszczących się w tej delegacji, Polska Izba Rzeczoznawstwa Majątkowego nie będzie ich oceniać i negować zasadności, ze względu na brak wiedzy w tym zakresie.

Mamy tylko nadzieję, że proponowane rażąco niskie wynagrodzenie członków Państwowej Komisji Kwalifikacyjnej za udział w postępowaniu kwalifikacyjnym nie będzie przeszkodą w powoływaniu do niej osób kompetentnych, z odpowiednią wiedzą i doświadczeniem w zakresie szacowania nieruchomości.

Piotr Walczyk 

Prezes PIRM

Załączniki
Download this file (Stanowisko_PIRM_w_sprawie_opłat_skan.pdf)Stanowisko_PIRM_w_sprawie_opłat_skan.pdf[Stanowisko PIRM ws projektu rozporządzenia w sprawie opłat za postępowanie kwalifikacyjne]387 kB

Praktyka wyceny

Sopot, Sopot, Sopot – małe miasto, duży kłopot.

Kłopot ? ależ nie, to po prostu rynek krajowy i ceny co najmniej krajowe, a może i jeszcze wyższe ? Kto wymarzy sobie i bliskość plaży i Operę Leśną i jeszcze minutkę spaceru do kultowego Monciaka, ten musi mieć twardy i gruby portfel.


Zobacz wszystkie pozycje
Więcej…