Drukuj

Stanowisko PIRM w sprawie projektu rozporządzenia ws opłat za postępowanie kwalifikacyjne

włącz . Opublikowano w Projekty realizowane przez MIiR

w związku z przesłanym w ramach konsultacji społecznych, projektem rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskie w sprawie opłaty za postępowania kwalifikacyjne dla kandydatów na rzeczoznawców majątkowych oraz wysokości wynagrodzenia członków Państwowej Komisji Kwalifikacyjnej w zakresie szacowania nieruchomości, który ma zastąpić rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 czerwca 2010 roku w sprawie opłaty za postępowania kwalifikacyjne oraz wysokości wynagrodzenia członków Państwowej Komisji Kwalifikacyjnej (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 752), w celu przedstawienia stanowiska, Polska Izba Rzeczoznawstwa Majątkowego nie wnosi uwag oraz zastrzeżeń do projektowanego rozporządzenia.

 

Kształtowanie opłaty za postępowanie kwalifikacyjne organizowane i prowadzone przez ministerstwo leży w gestii Ministra w ramach delegacji ustawowej i jeżeli wynika z rzetelnej kalkulacji ponoszonych rzeczywistych kosztów mieszczących się w tej delegacji, Polska Izba Rzeczoznawstwa Majątkowego nie będzie ich oceniać i negować zasadności, ze względu na brak wiedzy w tym zakresie.

Mamy tylko nadzieję, że proponowane rażąco niskie wynagrodzenie członków Państwowej Komisji Kwalifikacyjnej za udział w postępowaniu kwalifikacyjnym nie będzie przeszkodą w powoływaniu do niej osób kompetentnych, z odpowiednią wiedzą i doświadczeniem w zakresie szacowania nieruchomości.

Piotr Walczyk 

Prezes PIRM

Załączniki
Download this file (Stanowisko_PIRM_w_sprawie_opłat_skan.pdf)Stanowisko_PIRM_w_sprawie_opłat_skan.pdf[Stanowisko PIRM ws projektu rozporządzenia w sprawie opłat za postępowanie kwalifikacyjne]387 kB

Praktyka wyceny

Kęty - analiza cen nieruchomości zabudowanych.

Powiat Oświęcimski położony jest na granicy Śląska i Małopolski, obejmuje obszar 406 km2 zamieszkały przez ok. 155 tys. osób. Należy do najbardziej uprzemysłowionych i zurbanizowanych powiatów Małopolski. Na jego terenie istnieje przemysł chemiczny, metalowy, lekki i wydobywczy. Piękny krajobraz, bogata fauna i flora, czyste rzeki, słynne stawy rybne stanowiące malownicze zakątki przyrody, doskonale wyposażona baza sportowo - rekreacyjna i hotelowo - gastronomiczna to atrakcyjna turystyczna oferta sprzyjająca czynnemu wypoczynkowi. Poniżej przedstawiono poszczególne gminy wchodzące w skład Powiatu Oświęcimskiego.

Więcej…