Drukuj

Nowe rozporządzenie MIiR w sprawie postępowania z tytułu odpowiedzialności zawodowej

włącz . Opublikowano w Projekty realizowane przez MIiR

W dniu 10 lutego 2014 roku wydane zostało Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie postępowania z tytułu odpowiedzialności zawodowej rzeczoznawców majątkowych (Dz. U z dnia 4 marca 2014 r. poz. 266). Rozporządzenie zastąpiło rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 stycznia 2008 r. w sprawie postępowania z tytułu odpowiedzialności zawodowej rzeczoznawców majątkowych, pośredników w obrocie nieruchomościami oraz zarządców nieruchomości (Dz. U. Nr 11, poz. 66 oraz z 2013 r. poz. 23).

Konieczność wydania nowego rozporządzenia wynikała z przepisów nowelizujących ustawę o gospodarce nieruchomościami w związku z deregulacją zawodów pośrednika w obrocie nieruchomościami i zarządcy nieruchomości. Wydanie rozporządzenia poprzedziły konsultacje społeczne, w których uczestniczyli także przedstawiciele Polskiej Izby Rzeczoznawstwa Majątkowego. Jednak zasadnicze postulaty reformy systemu odpowiedzialności zawodowej rzeczoznawców majątkowych nie zostały w nowym rozporządzeniu uwzględnione. Utrzymuje ono i utrwala wcześniejszy stan wadliwego funkcjonowania odpowiedzialności dyscyplinarnej rzeczoznawców majątkowych cechujący się przewlekłością oraz represyjnym a nie poprawczym charakterem. Rozporządzenie nie porządkuje także relacji postępowania wyjaśniającego prowadzonego przez Komisję Odpowiedzialności Zawodowej z oceną prawidłowości sporządzenia operatu szacunkowego dokonywaną przez organizacje zawodowe zgodnie z art. 157 ustawy o gospodarce nieruchomościami. Polska Izba Rzeczoznawstwa Majątkowego z uwagą będzie obserwować praktykę stosowania odpowiedzialności zawodowej w oparciu o nowe rozporządzenie poprzez udział na prawach strony w postępowaniach prowadzonych przez Ministra z tytułu odpowiedzialności zawodowej wobec rzeczoznawców majątkowych, jak również poprzez wskazanych przez Izbę i powołanych Zarządzeniem nr 15 Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 marca 2014 roku (Dz. Urz. Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dn. 19 marca 2014 roku poz. 20) do pracy w Komisji Odpowiedzialności Zawodowej rzeczoznawców majątkowych: Koleżankę Barbarę Majewską z firmy Doradztwo, Wycena Nieruchomości - Barbara Majewska oraz Kolegę Wojciecha Nurka z firmy Realexperts Sp. z o.o.

Treść rozporządzenia do pobrania tutaj.

Praktyka wyceny

Warszawski pierwotny rynek mieszkaniowy 2010

WARSZAWSKI PIERWOTNY RYNEK MIESZKANIOWY

III kwartał 2010

Od końca 2008 roku można było obserwować stopniowe zatrzymywanie inwestycji deweloperskich na terenie Warszawy. Widmo kryzysu, który dosięgnął Europę oraz zachowawcze postawy banków, niechęć do udzielania kredytów zatrzymały część inwestycji deweloperskich. Jednak już pod koniec roku 2009 pewna „odwilż” w bankach dała deweloperom zielone światło do kontynuacji prac. Zaowocowało to sporą ilością inwestycji oddawanych do użytku.

Ulga związana z zażegnaniem kryzysu znacząco wpłynęła na sytuację finansową deweloperów, którzy wznowili lub rozpoczęli kolejne inwestycje budowlane.

Poniższy wykres pokazuje rozkład ilości inwestycji oddawanych do użytkowania w ostatnich kwartałach oraz planowanych do oddania w następnych.

 image002

Więcej…