Drukuj

Warsztaty PIRM - metoda zysków w wycenie hoteli

PIRM włącz . Opublikowano w Warsztaty

WARSZTATY ODWOŁANE

 

Polska Izba Rzeczoznawstwa Majątkowego ma zaszczyt zaprosić Państwa na:

Warsztaty - szkolenie

Metoda zysków w wycenie nieruchomości komercyjnych 

na przykładzie wyceny hotelu

 

Miejsce:                      Kazimierz Dolny - Hotel Kazimierzówka (www.kazimierzowka.pl)

Termin:                       14-15 listopada 2014 (rozpoczęcie 14 listopada godz. 10:00)

Wymiar szkolenia:      dwudniowe, 16 godzin lekcyjnych (2x8 godz.)

Prowadzący:         

  • Piotr Cegielski - doktor nauk ekonomicznych, rzeczoznawca majątkowy, licencjonowany doradca inwestycyjny (licencja KNF).
    Rzeczoznawca majątkowy, posiadający polskie, amerykańskie (MAI) i brytyjskie (MRICS) uprawnienia oraz certyfikaty w zakresie wyceny nieruchomości. Autor wielu wycen, głównie nieruchomości komercyjnych oraz przedsiębiorstw i spółek prawa handlowego. Autor i współautor szeregu artykułów z zakresu wyceny nieruchomości i przedsiębiorstw oraz zasad analiz opłacalności inwestycji. Wykładowca Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu (specjalności „Rynek nieruchomości” oraz „Bachelor & Master Studies in Finance”). Członek Państwowej Komisji Kwalifikacyjnej, podkomisji ds. szacowania nieruchomości.

  • Piotr Walczyk – rzeczoznawca majątkowy
    Rzeczoznawca majątkowy -praktyk, zajmujący się rynkiem nieruchomości od ponad 20 lat. Specjalizuje się w wycenie nieruchomości komercyjnych. Autor kilku tysięcy wycen, głównie nieruchomości komercyjnych, w tym hotelowych. Wykładowca w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie oraz studiów podyplomowych w WSEiI.

Celem proponowanego szkolenia jest przekazanie wiedzy w zakresie zasad interpretacji wyników finansowych, sposobów analizowania danych oraz nabycie przez uczestników szkolenia praktycznej umiejętności niezbędnych w wycenie nieruchomości komercyjnych, a w szczególności: ustalania poziomu popytu i podaży w kolejnych latach, prognozowania przychodów, kosztów i wydatków oraz dochodów i zysków w okresie trwania projektu inwestycyjnego.

Szkolenie w formie warsztatów ma charakter praktyczny. W ramach szkolenia nie będą omawiane prawnie obowiązujące zasady wyceny w rozumieniu ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz rozporządzenia w sprawie wyceny i sporządzania operatu szacunkowego, zaś wybrane akty prawne i standardy (np. ustawa o rachunkowości, MSSF) będą omawiane wyłącznie w ujęciu praktycznego wykorzystania w analizach dokonywanych podczas warsztatów. W ramach zajęć uczestnicy przeprowadzą analizy ilościowe danych rynkowych, dokonają analizy wyników finansowych, sporządzą prognozy dochodów i zysków oraz oszacują wartość rynkową.

Zajęcia będą się składać z 5 bloków tematycznych:

Blok 1.      Merytoryczne podstawy metod stosowanych w analizach danych rynkowych nieruchomości podobnych oraz analizy sprawozdań finansowych (bilans, rachunek zysków i strat, sprawozdanie z przepływów pieniężnych)

Blok 2.      Analiza danych o nieruchomości stanowiącej przedmiot wyceny, w szczególności danych finansowych z ostatnich 5 lat.

Blok 3.      Analiza danych historycznych stanu rynku nieruchomości podobnych, a następnie dokonanie metodami ilościowymi prognozy czynników wpływających na wartość na kolejne lata prognozy.

Blok 4.      Analiza wyników finansowych wycenianego hotelu oraz wyników spółek prowadzących analogiczną działalność pod kątem prognozy przychodów i kosztów przy wykorzystaniu pośredniej metody zysków

Blok5.       Wycena nieruchomości dla różnych założeń i przy wykorzystaniu różnych metod

Dodatek.  Wykorzystanie modeli ekonometrycznych do wyceny nieruchomości hotelowej

W ramach szkolenia przewidziano: materiały szkoleniowe w formie elektronicznej wraz z kompletnymi danymi wycenianego hotelu, nocleg w pokoju 2-osobowym, śniadanie, dwa obiady, uroczystą kolację, serwis kawowy.

Uwaga:   Istnieje możliwość dodatkowego noclegu w dniu 13 listopada 2014 roku w cenie  100 zł w pokoju 2 osobowym lub 170 zł w pokoju 1-osobowym.

Szczegółowe informacje (zasady zgłaszania, program i harmonogram warsztatów, odpłatności itd.) znajdują się w załącznikach na dole strony.

 

Koszt uczestnictwa:                  600 zł dla rzeczoznawców z firm zrzeszonych w PIRM

650 zł dla pozostałych uczestników szkolenia

                                               Dopłata do pokoju jednoosobowego 60 zł

Należność prosimy wpłacać przelewem na konto bankowe prowadzone dla:

Polskiej Izby Rzeczoznawstwa Majątkowego

ul. Czackiego 3-5 / pok. 501, 00-043 Warszawa

Numer rachunku: 83 1090 1607 0000 0001 1143 4752 (Bank BZ WBK)
(tytuł przelewu „Warsztaty PIRM 14-15.11.2014 r.”)

Prezes PIRM     Piotr Walczyk

Załączniki
Download this file (Harmonogram warsztatów w Kazimierzu_14-15 Listopada_2014.pdf)Harmonogram[ ]64 kB
Download this file (Warsztaty_2014-11-14_PIRM_Karta_zgłoszenia.pdf)Karta zgłoszeniowa[ ]61 kB
Download this file (Warsztaty_2014-11-14_PIRM_zaproszenie.pdf)Zaproszenie[ ]76 kB

Praktyka wyceny

Analiza rynku nieruchomości niezabudowanych we Wrocławiu w latach 2005 – 2007

W niniejszym opracowaniu zaprezentowano analizę rynku nieruchomości niezabudowanych na terenie miasta Wrocławia obejmującą okres 3 lat (2005 - 2007). Analiza została sporządzona na podstawie bazy danych o transakcjach, gromadzonych przez autora opracowania, w ramach profesjonalnie prowadzonej przez rzeczoznawców majątkowych Bazy Transakcji „WALOR”.

Wrocław w okresie ostatnich lat był dynamicznie rozwijającym się miastem. Przełożyło się to na dynamikę rynku nieruchomości we Wrocławiu. Boom inwestycyjno-budowlany objął wszystkie rodzaje rynku nieruchomości we Wrocławiu, najbardziej odczuwalny był jednak na rynku nieruchomości mieszkaniowych, a co się z tym wiąże, z rynkiem gruntów niezabudowanych wykorzystywanych na cele mieszkalne.

Obecnie Wrocław w zakresie rynku nieruchomości jest jednym z trzech najdroższych miast w Polsce, rywalizując o drugie miejsce z Krakowem.

Więcej…