Informacje dotyczące biegłych sądowych

włącz . Opublikowano w Wypowiedzi ekspertów

Polska Izba Rzeczoznawstwa Majątkowego reprezentując interesy podmiotów gospodarczych związanych z działalnością w segmencie wyceny nieruchomości dostrzega starania także innych organizacji skierowane na tę grupę zawodową. Jedną z takich organizacji zawodowych jest Polskie Towarzystwo Rzeczoznawców Majątkowych, które bezspornie łączy z PIRM podmiot przedsiębiorcy – osoba rzeczoznawcy majątkowego.

Z wielkim zadowoleniem odbieramy owoce pracy dostępne w publikowanych na witrynie Towarzystwa materiałach merytorycznych.

Zainteresowanych szczegółami troski o biegłych sądowych odsyłamy do artykułów dostępnych w linkach do strony www.ptrm.pl :

Pecunia non olet. Czyli rzecz krótka o wynagradzaniu biegłych z dobrym zakończeniem.

http://www.ptrm.pl/index.php?mact=News,cntnt01,detail,0&cntnt01articleid=75&cntnt01origid=15&cntnt01detailtemplate=aktualnosci_det&cntnt01returnid=20

Opinia rzeczoznawcy majątkowego we współczesnym postępowaniu. Czyli rzecz syntetycznie wskazująca zmianę porządku i nieuchronność  nowych metod szacowania.

http://www.ptrm.pl/index.php?mact=News,cntnt01,detail,0&cntnt01articleid=72&cntnt01origid=20&cntnt01detailtemplate=aktualnosci_det&cntnt01lang=pl_PL&cntnt01returnid=20

Biegły sądowy może być rzeczoznawcą majątkowym – rzeczoznawca majątkowy musi być biegłym sądowym. Czyli rzecz traktująca o uwiązaniu biegłego w nieprzyjaznej rzeczywistości.

http://www.ptrm.pl/index.php?mact=News,cntnt01,detail,0&cntnt01articleid=71&cntnt01origid=20&cntnt01detailtemplate=aktualnosci_det&cntnt01lang=pl_PL&cntnt01returnid=20

Praktyka wyceny

Rynek nieruchomości w Złotowie

Każdy, kto przed 2007 rokiem kupił mieszkanie w Złotowie, zrobił świetną inwestycję. W ciągu półtora roku ceny lokali mieszkalnych wzrosły o 92 %. Po kilkuletniej stabilizacji, kiedy 1 m2 mieszkania kosztował w granicach 1000 zł - 1500 zł, nastąpił duży skok cenowy. Średnia cena transakcji wyniosła 2150 zł/m2. Po uwzględnieniu trendu zmiany cen, średnia wynosi 2929 zł. Najwięcej sprzedaży odnotowano w przedziale 2750 zł - 3000 zł (po uwzględnieniu trendu: 3000 zł - 3250 zł).


Zobacz wszystkie pozycje
Więcej…