Drukuj

Stanowisko PIRM w sprawie projektu rozporządzenia w sprawie nadawania uprawnień zawodowych

W związku z przesłanym w ramach konsultacji społecznych projektem rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie nadawania uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości przedstawiamy, w trybie art. 4 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku o izbach gospodarczych (tj. Dz. U. 2009 Nr 84 poz. 710, ze zmianami), stanowisko Polskiej Izby Rzeczoznawstwa Majątkowego w niniejszej sprawie.

Projekt ma zastąpić rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 lutego 2008 rokuw sprawie nadawania uprawnień i licencji zawodowych w dziedzinie gospodarowania nieruchomościami(Dz. U. z dnia 27 lutego 2008 roku, ze zmianami)w związku z koniecznością dostosowania upoważnień wynikających z art. 197 ustawy o gospodarce nieruchomościami do nowych uregulowań przyjętych w ustawie z dnia 13 czerwca 2013 roku o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów.

Załączniki
Download this file (StanowiskoPIRM_ws_rozp_nadawania_uprawnien.pdf)Stanowisko PIRM w sprawie projektu rozp. ws nadawania uprawnień zawod.[Stanowisko PIRM w sprawie projektu rozp. ws nadawania uprawnień zawod.]566 kB
Download this file (Uwagi_Piotr_Cegielski.pdf)Propozycja zmian autorstwa Piotra Cegielskiego[Propozycja zmian autorstwa Piotra Cegielskiego]306 kB
Drukuj

Stanowisko PIRM w sprawie projektu rozporządzenia w sprawie postępowania z tyt. odpowiedzialności zawodowej

Administrator.

Szanowny Panie Ministrze,

w związku z przesłanym w ramach konsultacji społecznych, projektem rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie postępowania z tytułu odpowiedzialności zawodowej rzeczoznawców majątkowych, dostrzegając znaczenie odpowiedzialności zawodowej rzeczoznawców majątkowych dla kształtowania dobrze rozumianej odpowiedzialności w wykonywaniu zawodu, przedstawiam stanowisko Polskiej Izby Rzeczoznawstwa Majątkowego w  niniejszej sprawie.

Projekt ten ma zastąpić rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 stycznia 2008 roku w sprawie postępowania z tytułu odpowiedzialności zawodowej rzeczoznawców majątkowych, pośredników w obrocie nieruchomościami oraz zarządców nieruchomości (Dz. U. Nr 11, poz. 66) w związku ze zmianą art. 197 ustawy o gospodarce nieruchomościami, w ustawie z dnia 13 czerwca 2013 roku o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów i konieczności dostosowania do niej przepisu wykonawczego. Zapewne z tego powodu propozycje zawarte w przedmiotowym projekcie zmieniającym dotychczas obowiązujący przepis dotyczą przede wszystkim dostosowania organizacji Komisji Odpowiedzialności Zawodowej do wyłączenia z odpowiedzialności zawodowej pośredników w obrocie nieruchomościami i zarządców nieruchomości zmienionym art. 197 ustawy o gospodarce nieruchomościami, w związku z deregulacją tych zawodów. W istocie, sposób i tryb przeprowadzania postępowania z tytułu odpowiedzialności zawodowej oraz regulamin działania Komisji Odpowiedzialności Zawodowej nie uległy w projekcie zmianie w stosunku do obowiązującego przepisu.

Drukuj

Ustawa deregulacyjna podpisana przez Prezydenta

Administrator.

Dnia 9 lipca 2013 r. Prezydent Bronisław Komorowski podpisał ustawę z dnia 13 czerwca 2013 roku o zmia­nie ustaw regulujących wykonywanie niektó­rych zawodów, czyli tzw. ustawę deregulacyjną.

Ustawa wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia. Zmiany w zakresie ustawy o gospodarce nieruchomościami wejdą w życie z dniem 1 stycznia 2014 r.

O dalszych krokach PIRM w sprawie ustawy deregulacyjnej i poprawek wpływających na dziedzinę wyceny nieruchomości będziemy informować na bieżąco.

Praktyka wyceny

Warszawski pierwotny rynek mieszkaniowy 2010

WARSZAWSKI PIERWOTNY RYNEK MIESZKANIOWY

III kwartał 2010

Od końca 2008 roku można było obserwować stopniowe zatrzymywanie inwestycji deweloperskich na terenie Warszawy. Widmo kryzysu, który dosięgnął Europę oraz zachowawcze postawy banków, niechęć do udzielania kredytów zatrzymały część inwestycji deweloperskich. Jednak już pod koniec roku 2009 pewna „odwilż” w bankach dała deweloperom zielone światło do kontynuacji prac. Zaowocowało to sporą ilością inwestycji oddawanych do użytku.

Ulga związana z zażegnaniem kryzysu znacząco wpłynęła na sytuację finansową deweloperów, którzy wznowili lub rozpoczęli kolejne inwestycje budowlane.

Poniższy wykres pokazuje rozkład ilości inwestycji oddawanych do użytkowania w ostatnich kwartałach oraz planowanych do oddania w następnych.

 image002

Więcej…