Drukuj

Stanowisko PIRM w sprawie projektu rozporządzenia w sprawie nadawania uprawnień zawodowych

W związku z przesłanym w ramach konsultacji społecznych projektem rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie nadawania uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości przedstawiamy, w trybie art. 4 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku o izbach gospodarczych (tj. Dz. U. 2009 Nr 84 poz. 710, ze zmianami), stanowisko Polskiej Izby Rzeczoznawstwa Majątkowego w niniejszej sprawie.

Projekt ma zastąpić rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 lutego 2008 rokuw sprawie nadawania uprawnień i licencji zawodowych w dziedzinie gospodarowania nieruchomościami(Dz. U. z dnia 27 lutego 2008 roku, ze zmianami)w związku z koniecznością dostosowania upoważnień wynikających z art. 197 ustawy o gospodarce nieruchomościami do nowych uregulowań przyjętych w ustawie z dnia 13 czerwca 2013 roku o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów.

Załączniki
Download this file (StanowiskoPIRM_ws_rozp_nadawania_uprawnien.pdf)Stanowisko PIRM w sprawie projektu rozp. ws nadawania uprawnień zawod.[Stanowisko PIRM w sprawie projektu rozp. ws nadawania uprawnień zawod.]566 kB
Download this file (Uwagi_Piotr_Cegielski.pdf)Propozycja zmian autorstwa Piotra Cegielskiego[Propozycja zmian autorstwa Piotra Cegielskiego]306 kB
Drukuj

Stanowisko PIRM w sprawie projektu rozporządzenia w sprawie postępowania z tyt. odpowiedzialności zawodowej

Administrator.

Szanowny Panie Ministrze,

w związku z przesłanym w ramach konsultacji społecznych, projektem rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie postępowania z tytułu odpowiedzialności zawodowej rzeczoznawców majątkowych, dostrzegając znaczenie odpowiedzialności zawodowej rzeczoznawców majątkowych dla kształtowania dobrze rozumianej odpowiedzialności w wykonywaniu zawodu, przedstawiam stanowisko Polskiej Izby Rzeczoznawstwa Majątkowego w  niniejszej sprawie.

Projekt ten ma zastąpić rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 stycznia 2008 roku w sprawie postępowania z tytułu odpowiedzialności zawodowej rzeczoznawców majątkowych, pośredników w obrocie nieruchomościami oraz zarządców nieruchomości (Dz. U. Nr 11, poz. 66) w związku ze zmianą art. 197 ustawy o gospodarce nieruchomościami, w ustawie z dnia 13 czerwca 2013 roku o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów i konieczności dostosowania do niej przepisu wykonawczego. Zapewne z tego powodu propozycje zawarte w przedmiotowym projekcie zmieniającym dotychczas obowiązujący przepis dotyczą przede wszystkim dostosowania organizacji Komisji Odpowiedzialności Zawodowej do wyłączenia z odpowiedzialności zawodowej pośredników w obrocie nieruchomościami i zarządców nieruchomości zmienionym art. 197 ustawy o gospodarce nieruchomościami, w związku z deregulacją tych zawodów. W istocie, sposób i tryb przeprowadzania postępowania z tytułu odpowiedzialności zawodowej oraz regulamin działania Komisji Odpowiedzialności Zawodowej nie uległy w projekcie zmianie w stosunku do obowiązującego przepisu.

Drukuj

Ustawa deregulacyjna podpisana przez Prezydenta

Administrator.

Dnia 9 lipca 2013 r. Prezydent Bronisław Komorowski podpisał ustawę z dnia 13 czerwca 2013 roku o zmia­nie ustaw regulujących wykonywanie niektó­rych zawodów, czyli tzw. ustawę deregulacyjną.

Ustawa wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia. Zmiany w zakresie ustawy o gospodarce nieruchomościami wejdą w życie z dniem 1 stycznia 2014 r.

O dalszych krokach PIRM w sprawie ustawy deregulacyjnej i poprawek wpływających na dziedzinę wyceny nieruchomości będziemy informować na bieżąco.

Praktyka wyceny

Wtórny rynek lokali mieszkalnych w Mieście Oświęcim

Wtórny rynek lokali mieszkalnych w Mieście Oświęcim

rok 2006 do I kwartał 2010 r.

Ceny lokali mieszkalnych na przestrzeni roku 2006 do I kwartału 2010, kształtowały się następująco:

image002 

Więcej…