O PIRM


Polska Izba Rzeczoznawstwa Majątkowego jest jedyną w Polsce Izbą gospodarczą zrzeszającą przedsiębiorców aktywnie działających w zakresie rzeczoznawstwa majątkowego wykonywanego przez osoby posiadające uprawnienia zawodowe w zakresie szacowania nieruchomości.

Misją Izby jest promocja zawodu rzeczoznawcy majątkowego oraz działanie na rzecz jego rozwoju.

Celem nadrzędnym realizowanym przez Izbę jest reprezentowanie i ochrona interesów swoich członków a także stwarzanie im warunków do doskonalenia zawodowego oraz podnoszenia kwalifikacji.

W swoich działaniach dążymy do stworzenia właściwych warunków życia gospodarczego poprzez zbudowanie systemu wspierania inicjatyw gospodarczych członków Izby oraz udostępnianie im informacji prawnych, ekonomicznych i technicznych przydatnych do wykonywania zawodu rzeczoznawcy majątkowego.

DOKĄD ZMIERZAMY


1. Powszechne prawa wyborcze dla wszystkich rzeczoznawców majątkowych wykonujących zawód.

2. Obiektywizm i dwuinstancyjność w procesie oceny operatów szacunkowych.

3. Transparentne orzecznictwo dostępne wszystkim rzeczoznawcom.

4. Standardy zawodowe w rękach rzeczoznawców majątkowych tworzone i aktualizowane zgodnie z dynamiką rynku i zmianami prawa.

5. Wprowadzenie mechanizmu mediacji.

6. Ustawa o zawodzie rzeczoznawcy majątkowego gwarancją istnienia zawodu.

Integracja to siła głosu 8 000 rzeczoznawców majątkowych!

Korzyści z członkostwa w Izbie:

 • Możliwość nawiązania współpracy gospodarczej pomiędzy członkami PIRM
 • Wzajemne wsparcie i wymiana doświadczeń
 • Promocja własnej firmy za pośrednictwem PIRM
 • Możliwość aktywnego tworzenia warunków pracy w zawodzie rzeczoznawcy
  majątkowego poprzez udział w tworzeniu przepisów prawa
 • Możliwość uczestnictwa w aktywnościach Izby
  (opiniowanie, prowadzenie szkoleń, warsztatów, praktyk, udział w komisjach i zespołach roboczych)
 • Możliwość korzystania z biblioteki Izby
 • Dostęp do szkoleń z rabatem do 50%
 • Korzystna wysokość składki członkowskiej

Kontakt
Telefon komórkowy: 451-000-830

Email: sekretariat@pirm.pl