Składki

Wysokość składki miesięcznej wynosi 40 zł

Składka jest płatna z góry, nie później niż do 10 dnia każdego miesiąca za dany miesiąc, od następnego miesiąca po miesiącu przyjęcia w poczet członków. Można wnosić składki z góry za dowolne okresy przyszłe. W razie ustania członkostwa składka wpłacona za okresy przyszłe nie podlega zwrotowi.

Wysokość wpisowego dla nowych członków wynosi 200 zł

Wpisowe płatne w ciągu tygodnia po otrzymaniu informacji o pozytywnej decyzji Prezesa Izby. Wpisowe nie podlega zwrotowi.

Składki i wpisowe prosimy wpłacać na konto Izby

83 1090 1607 0000 0001 1143 4752
Polska Izba Rzeczoznawstwa Majątkowego
ul. Pańska 73 lok. 308
00-834Warszawa