Władze izby

Organami Izby są:


  • Walne Zgromadzenie
  • Zarząd
  • Komisja Rewizyjna
Kadencja organów Izby trwa 2 lata
Na podstawie Uchwały Walnego Zgromadzenia PIRM z dnia 22.03.2024 wybrany został skład Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej na kolejne 2 lata

W skład zarządu weszli:

Członkowie Zarządu
Wiceprezes Zarządu - Piotr Walczyk
Skarbnik - Agnieszka Dawidowska
Członek Zarządu - Robert Nowak
Członek Zarządu - Piotr Tomaszewski
Email: rada@pirm.pl
Prezes Izby

Anna Radomyska-Dłutek
Email: prezes@pirm.pl
W skład Komisji Rewizyjnej weszli:

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej - Aleksander Karkut
Członek Komisji Rewizyjnej - Joanna Bonda
Członek Komisji Rewizyjnej - Roksana Pachałko-Ciołkowska
Email: kr@pirm.pl