Polska Izba Rzeczoznawstwa Majątkowego

Biuro Izby czynne:

  • 900 - 1600
Numer KRS: 0000320717
pobierz aktualny odpis z KRS

Numer NIP: 952-20-63-903