Polska Izba Rzeczoznawstwa Majątkowego

Biuro Izby czynne:

  • 900 - 1700
  • 1230 - 1630
  • 800 - 1500

Numer KRS: 0000320717
pobierz aktualny odpis z KRS

Numer NIP: 952-20-63-903