Jak zostać członkiem?

Jak zostać członkiem PIRM

Przyjęcie w poczet członków Izby następuje na podstawie decyzji Prezesa Izby, po złożeniu przez kandydata pisemnej deklaracji członkowskiej.

O przyjęciu nowego członka Prezes Izby powiadamia w ciągu 7 dni Radę Izby.

W ciągu 7 dni od dnia otrzymania przez członków Rady Izby decyzji Prezesa Izby o przyjęciu nowego członka, Rada Izby może wyrazić sprzeciw w stosunku do tej decyzji.

Sprzeciw Rady powoduje unieważnienie decyzji Prezesa Izby.

Brak wyrażenia sprzeciwu powoduje, iż decyzję Prezesa Izby uważa się za ostateczną.

W celu ubiegania się o przyjęcie na członka PIRM należy:

  • zapoznać się ze statutem Polskiej Izby Rzeczoznawstwa Majątkowego
  • wypełnić deklarację przystąpienia do PIRM (do pobrania TUTAJ),
  • wypełnić informację o firmie (do pobrania TUTAJ),
  • przesłać wraz z załącznikami na adres wskazany w deklaracji przystąpienia do PIRM.
  • po otrzymaniu zawiadomienia o przyjęciu deklaracji od Prezesa PIRM opłacić wpisowe 200 zł na konto PIRM.

Numer konta PIRM:

83 1090 1607 0000 0001 1143 4752
Polska Izba Rzeczoznawstwa Majątkowego ul. Pańska 73 lok. 308 00-834Warszawa