Władze izby

Organami Izby są:


  • Walne Zgromadzenie
  • Zarząd
  • Komisja Rewizyjna
Kadencja organów Izby trwa 2 lata
Na podstawie Uchwały Walnego Zgromadzenia PIRM (nr 8/XIII/2019 i nr 8/XIII/2019) z dnia 14.06.2019 wybrany został skład Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej na kolejne 2 lata

W skład zarządu weszli:

Członkowie Zarządu
Wiceprezes Zarządu - Piotr Walczyk
Sekretarz - Anna Radomyska-Dłutek
Skarbnik - Agnieszka Dawidowska
Członek Zarządu - Piotr Kubica
Email: rada@pirm.pl
Prezes Izby

Joanna Szabłowska-Chann
Email: prezes@pirm.pl
W skład Komisji Rewizyjnej weszli:

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej - Aleksander Karkut
Członek Komisji Rewizyjnej - Monika Kowal
Członek Komisji Rewizyjnej - Roksana Pachałko-Ciołkowska
Email: kr@pirm.pl