Drukuj

Stanowisko PIRM w sprawie zmiany ustawy o autostradach płatnych oraz Krajowym Funduszu Drogowym, ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz ochronie przyrody

W związku z przesłanym w ramach konsultacji społecznych projektem ustawy o zmianie ustawy o zmianie ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym, ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz o ochronie przyrody, przedstawiamy stanowisko Polskiej Izby Rzeczoznawstwa Majątkowego skierowane do Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej.

Załączniki
Download this file (MTBiGM_zmianana_ugn_uwagi_PIRM.pdf)MTBiGM_zmianana_ugn_uwagi_PIRM.pdf[MTBiGM_zmiana_ustawy_gn]826 kB
Drukuj

Relacja z konferencji w MTBiGM w sprawie zmian dot. nadawania uprawnień zawodowych

W dniu 30 października 2013 roku w siedzibie Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej odbyła się zorganizowana przez Ministerstwo druga już konferencja w celu omówienia propozycji zgłaszanych wobec projektów rozporządzeń, w całości poświęcona projektowi rozporządzenia w sprawie nadawania uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości.

W konferencji, ze strony ministerstwa wzięli udział: Dyrektor Departamentu Gospodarki Nieruchomościami Małgorzata Kutyła oraz wicedyrektor Departamentu Grzegorz Majcherczyk, a ze strony organizacji zgłaszających uwagi do projektów w ramach konsultacji społecznych przedstawiciele PIRM w osobach Prezesa Piotra Walczyka i Tomasza Kotrasińskiego, przedstawiciel Komitetu ds. Nieruchomości przy KIG Jan Łopato przedstawiciele Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych w osobach Prezydenta Krzysztofa Bratkowskiego,  Krzysztofa Gabrela i Henryka Jędrzejewskiego oraz przedstawiciele niektórych ze sfederowanych stowarzyszeń: Świętokrzyskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych, Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych w Bydgoszczy, Śląskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych oraz Polskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Wyceny Nieruchomości. Ponadto w konferencji uczestniczyli przedstawiciele Krajowego Stowarzyszenia Profesjonalistów Rynku Nieruchomości oraz RICS Polska. Państwową Komisję Kwalifikacyjną reprezentował prof. Ryszard Cymerman, a Komisję Odpowiedzialności Zawodowej Wacław Baranowski. W konferencji wziął także udział Rzecznika Praw Absolwenta Bartłomiej Banaszak.

Drukuj

Stanowisko PIRM w sprawie projektu rozporządzenia ws opłat za postępowanie kwalifikacyjne

w związku z przesłanym w ramach konsultacji społecznych, projektem rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskie w sprawie opłaty za postępowania kwalifikacyjne dla kandydatów na rzeczoznawców majątkowych oraz wysokości wynagrodzenia członków Państwowej Komisji Kwalifikacyjnej w zakresie szacowania nieruchomości, który ma zastąpić rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 czerwca 2010 roku w sprawie opłaty za postępowania kwalifikacyjne oraz wysokości wynagrodzenia członków Państwowej Komisji Kwalifikacyjnej (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 752), w celu przedstawienia stanowiska, Polska Izba Rzeczoznawstwa Majątkowego nie wnosi uwag oraz zastrzeżeń do projektowanego rozporządzenia.

Załączniki
Download this file (Stanowisko_PIRM_w_sprawie_opłat_skan.pdf)Stanowisko_PIRM_w_sprawie_opłat_skan.pdf[Stanowisko PIRM ws projektu rozporządzenia w sprawie opłat za postępowanie kwalifikacyjne]387 kB

Praktyka wyceny

Wrocław staje się coraz droższym miastem

Wrocław staje się coraz droższym miastem. W latach 2004-2005 średnia cena domu jednorodzinnego kształtowała się na poziomie ok. 350-400 tys. zł. Obecnie jest ona dwukrotnie wyższa.

Zobacz wszystkie pozycje
Więcej…