Drukuj

Stanowisko PIRM w sprawie zmiany ustawy o autostradach płatnych oraz Krajowym Funduszu Drogowym, ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz ochronie przyrody

W związku z przesłanym w ramach konsultacji społecznych projektem ustawy o zmianie ustawy o zmianie ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym, ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz o ochronie przyrody, przedstawiamy stanowisko Polskiej Izby Rzeczoznawstwa Majątkowego skierowane do Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej.

Załączniki
Download this file (MTBiGM_zmianana_ugn_uwagi_PIRM.pdf)MTBiGM_zmianana_ugn_uwagi_PIRM.pdf[MTBiGM_zmiana_ustawy_gn]826 kB
Drukuj

Relacja z konferencji w MTBiGM w sprawie zmian dot. nadawania uprawnień zawodowych

W dniu 30 października 2013 roku w siedzibie Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej odbyła się zorganizowana przez Ministerstwo druga już konferencja w celu omówienia propozycji zgłaszanych wobec projektów rozporządzeń, w całości poświęcona projektowi rozporządzenia w sprawie nadawania uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości.

W konferencji, ze strony ministerstwa wzięli udział: Dyrektor Departamentu Gospodarki Nieruchomościami Małgorzata Kutyła oraz wicedyrektor Departamentu Grzegorz Majcherczyk, a ze strony organizacji zgłaszających uwagi do projektów w ramach konsultacji społecznych przedstawiciele PIRM w osobach Prezesa Piotra Walczyka i Tomasza Kotrasińskiego, przedstawiciel Komitetu ds. Nieruchomości przy KIG Jan Łopato przedstawiciele Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych w osobach Prezydenta Krzysztofa Bratkowskiego,  Krzysztofa Gabrela i Henryka Jędrzejewskiego oraz przedstawiciele niektórych ze sfederowanych stowarzyszeń: Świętokrzyskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych, Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych w Bydgoszczy, Śląskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych oraz Polskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Wyceny Nieruchomości. Ponadto w konferencji uczestniczyli przedstawiciele Krajowego Stowarzyszenia Profesjonalistów Rynku Nieruchomości oraz RICS Polska. Państwową Komisję Kwalifikacyjną reprezentował prof. Ryszard Cymerman, a Komisję Odpowiedzialności Zawodowej Wacław Baranowski. W konferencji wziął także udział Rzecznika Praw Absolwenta Bartłomiej Banaszak.

Drukuj

Stanowisko PIRM w sprawie projektu rozporządzenia ws opłat za postępowanie kwalifikacyjne

w związku z przesłanym w ramach konsultacji społecznych, projektem rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskie w sprawie opłaty za postępowania kwalifikacyjne dla kandydatów na rzeczoznawców majątkowych oraz wysokości wynagrodzenia członków Państwowej Komisji Kwalifikacyjnej w zakresie szacowania nieruchomości, który ma zastąpić rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 czerwca 2010 roku w sprawie opłaty za postępowania kwalifikacyjne oraz wysokości wynagrodzenia członków Państwowej Komisji Kwalifikacyjnej (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 752), w celu przedstawienia stanowiska, Polska Izba Rzeczoznawstwa Majątkowego nie wnosi uwag oraz zastrzeżeń do projektowanego rozporządzenia.

Załączniki
Download this file (Stanowisko_PIRM_w_sprawie_opłat_skan.pdf)Stanowisko_PIRM_w_sprawie_opłat_skan.pdf[Stanowisko PIRM ws projektu rozporządzenia w sprawie opłat za postępowanie kwalifikacyjne]387 kB

Praktyka wyceny

Jakościowe badania marketingowe - JBM

Cechy nieruchomości i wagi tych cech ustalono na podstawie jakościowych badan marketingowych  (JBM) przeprowadzonych w ramach warsztatów , będących częścią szkolenia "Wartość Rynkowa Nieruchomości- przykłady wycen" w Karpaczu w dniach 12-14 listopada 2009 roku.

Badania przeprowadzono w oparciu o   preferencje uczestników rynku nieruchomości    dwuetapowo; I etap  przed szkoleniem i  II etap w trakcie szkolenia.
I etap polegał na przeprowadzeniu badań wśród:

  • osób, które w ciągu ostatnich dwóch lat nabyły nieruchomość , nazwanych w badaniu nabywcami,
  • pośredników i maklerów (biura obrotu nieruchomości),
  • klientów biur obrotu nieruchomości.
W/w osoby wypełniły przygotowane wcześniej ankiety.
Badania objęły tereny miast i gmin : Jelenia Góra, Zgorzelec, Lubań, Wrocław, Kudowa Zdrój, Pisz, Słupsk, Białystok i pojedynczo Kraków i Gdańsk.
II etap polegał na przeprowadzeniu badań wśród rzeczoznawców majątkowych, będących uczestnikami szkolenia".

Wyniki Jakościowych Badań Marketingowych - Cechy i wagi cech (plik .xls)

 

Więcej…