Szkolenia

Aktualności PIRM

17 stycznia 2020

Dyplomatyczne Otwarcie Roku 2020 Krajowej Izby Gospodarczej

W dniu 16.01.2020 r. Prezes Polskiej Izby Rzeczoznawstwa Majątkowego Joanna Szabłowska-Chann miała zaszczyt gościć na uroczystym Dyplomatycznym Otwarciu Roku (DOR) Krajowej Izby Gospodarczej.
20 grudnia 2019

Harmonogram szkoleń i warsztatów I półrocze 2020

Harmonogram szkoleń i warsztatów na I półrocze 2020
20 grudnia 2019

Nadawanie uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości

W związku z nowelizacją rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie nadawania uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości, które weszły w życie w dniu 21 listopada 2019 r., Polska Izba Rzeczoznawstwa Majątkowego udostępnia pismo otrzymane od Ministerstwa Rozwoju informujące o najistotniejszych zmianach przyjętych w nowelizacji.
3 grudnia 2019

Pismo w sprawie Rekomendacji S

Ze względu na brak odpowiedzi na nasze pismo z dnia 12 czerwca 2019 roku z KNF w Sprawie Rekomendacji S oraz w związku ze zbliżającym się końcem roku złożyliśmy kolejne pismo z propozycją współpracy przy zapisach oraz ponownie wskazaliśmy nasze uwagi.
28 sierpnia 2019

Zmiana ustawy Prawo Geodezyjne

W związku z opublikowanym na stronach Rządowego Centrum Legislacji projektem ustawy o zmianie ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz...
12 czerwca 2019

Rekomendacja S i ZSK

Polska Izba Rzeczoznawstwa Majątkowego zwróciła się do Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego z prośbą o uwzględnienie uwag członków Izby związanych z nowelizacją Rekomendacji S oraz treścią wniosku Związku Banków Polskich...
10 czerwca 2019

Konferencja „Prowadzenie Inwestycji Przesyłowych”

11 czerwca 2019 roku PIRM jako patron wydarzenia Pulsu Biznesu „Prowadzenie inwestycji przesyłowych” śledził najbardziej aktualne zmiany w przepisach prawa w zakresie problematyki związanej z...
3 czerwca 2019

Uwagi do wniosku ZBP

Polska Izba Rzeczoznawstwa Majątkowego w imieniu swoich członków wyraziła zaniepokojenie środowiska dotyczące zapisów wniosku ZBP o włączenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji....
17 maja 2019

Konferencja „Prowadzenie inwestycji przesyłowych”

Miło nam poinformować, że Polska Izba Rzeczoznawstwa Majątkowego objęła swoim patronatem organizowaną przez „Puls Biznesu” konferencję Prowadzenie inwestycji przesyłowych, która odbędzie się w Warszawie w dniach 10-11 czerwca.
1 września 2019

Metoda zysków- zajęcia warsztatowe z metody zysków, na przykładzie wyceny nieruchomości hotelowej

Czwartek-piątek, 7-8 listopada2019 Czwartek-piątek, 21-22 listopada 2019 Łącznie 16 godzin lekcyjnych (9 godzin pierwszego dnia warsztatów, 7 godzin drugiego dnia warsztatów).
12 listopada 2019

Metoda zysków- zajęcia warsztatowe z metody zysków, na przykładzie wyceny nieruchomości hotelowej

Czwartek-piątek, 5-6 grudnia 2019 Łącznie 16 godzin lekcyjnych (9 godzin pierwszego dnia warsztatów, 7 godzin drugiego dnia warsztatów).
12 listopada 2019

ZMIANA TERMINU Odpowiedzialność zawodowa, karna i cywilna rzeczoznawców majątkowych

Wtorek, 10 grudnia 2019 Czas trwania: 8 godzin lekcyjnych w godzinach 9:00 – 17:00
20 grudnia 2019

Metoda zysków- zajęcia warsztatowe z metody zysków, na przykładzie wyceny nieruchomości hotelowej

Czwartek-piątek, 23-24 stycznia 2020
Łącznie 16 godzin lekcyjnych (9 godzin pierwszego dnia warsztatów, 7 godzin drugiego dnia warsztatów).
20 grudnia 2019

Harmonogram szkoleń i warsztatów na I półrocze 2020

Harmonogram szkoleń i warsztatów na I półrocze 2020
14 stycznia 2020

Spółka celowa w projektach nieruchomościowych

Środa, 5 lutego 2020
Czas trwania: 8 godzin lekcyjnych
15 stycznia 2020

Metody ilościowej analizy danych i wycena w podejściu porównawczym

Czwartek-piątek, 27-28 lutego 2020
Czwartek-piątek, 19-20 marca 2020
Czwartek-piątek, 7-8 maja 2020
10 lutego 2020

Wycena maszyn i urządzeń. Wprowadzenie podstawowych pojęć, rodzajów wartości oraz praktyczne podejście do wyceny

Czwartek-piątek, 5-6 marca 2020
Czwartek-piątek, 28-29 maja 2020
10 lutego 2020

Wycena projektów deweloperskich. Praktyczne aspekty zastosowania metody pozostałościowej w wycenie nieruchomości, na których projektowana jest lub realizowana inwestycja mieszkaniowa wielorodzinna

Środa, 25 marca 2020
10 lutego 2020

Zakupy nieruchomości komercyjnych – przebieg transakcji i finansowanie zakupu

Czwartek, 21 maja 2020